Beste client(e),

Om de maximale graad van veiligheid te bereiken zijn vanwege de huidige crisis aangaande corona / covid-19 zijn er door ManualWorld de volgende veiligheidsmaatregelen genomen:

1. zowel behandelaar als client dragen een mondkapje bij intake en bij behandelingen;
2. behandelaar draagt daarnaast altijd nitrile handschoenen;
3. bij binnenkomst van de praktijk dient u de handen te reinigen (zeep en water of desinfectiemiddel)

Voor vragen mbt bovenstaande kunt u de praktijk bereiken via: 0638 545 529, via de mail: info@manualworld.nl

met hartelijke groet,

Ron Hof

 

ManualWorld hanteert de volgende richtlijnen nav het coronavirus bij aanname, afspraken tot behandeling en behandeling van (nieuwe) clienten:

Wij adviseren U GEEN afspraak te maken bij ManualWorld of een al bestaande afspraak te annuleren indien U als client korter dan 2 weken geleden een risicogebied in binnen- of buitenland hebt bezocht OF contact had met patiënten met een mogelijke of bevestigde corona-infectie OF klachten hebt van verkoudheid, hoesten, keelontsteking en/of koorts. Heeft U iemand in Uw naaste omgeving met bovenstaande kenmerken dan verzoeken wij U op dit moment geen afspraak te maken of een al bestaande afspraak te annuleren.

De client wordt geadviseerd en is zelf verantwoordelijk voor het annuleren van een afspraak indien de volgende gezondheidsproblemen optreden:

  • tekenen van verkoudheid
  • keelpijn
  • hoesten
  • koorts 

Mocht een behandelaar van ManualWorld merken dat bij de ontvangst van de client er sprake is van 1 van de bovenstaande tekenen van gezondheidsproblemen dan staat het de behandelaar vrij de afspraak direct te beeindigen. De kosten welke zijn gemaakt om de afspraak te realiseren zijn gelijk aan een “niet nagekomen afspraak” (zie tarieven).

Bij ontvangst (en tijdens de behandeling) van de client worden er naast het algemene advies van het RIVM aanvullende maatregelen genomen:

  • er worden geen handen geschud bij ontvangst
  • na betreden behandelruimte wordt de client verzocht de handen te wassen met zeep
  • hoesten en niezen moeten in de binnenzijde van de elleboog plaats vinden
  • neus snuiten in papieren zakdoek en deze in de afvalbak te deponeren
  • direct na het snuiten van de neus weer de handen wassen met zeep

Bovenstaande richtlijnen zijn gebaseerd op de huidige algemene richtlijnen van het RIVM welke worden gehanteerd voor de gehele Nederlandse bevolking. Daarnaast wordt de RIVM richtlijn gevolgd specifiek voor zorgverleners van Nederland.

De richtlijnen worden gehanteerd om de veiligheid van de patient, client en behandelaar zoveel als mogelijk te garanderen en daarmee niet het risico te lopen om besmet te raken met het coronavirus / COVID-19.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info