HIELSPOOR

of pijn in de hiel?

In samenwerking met (sport)podoloog Marco-Paul Breijer en register podoloog Margriet Raaijen heeft Fysio & Manuele Therapie ManualWorld een effectief behandelprotocol ontwikkeld ter vermindering (en meestal volledig oplossen) van pijnklachten veroorzaakt door een fasciitis plantaris (hielspoor).

Er wordt gebruik gemaakt van shockwave, evt. dry needling, Epte en/of fysio-manuele therapie welke allen uit uw aanvullend pakket fysiotherapie worden bekostigd. Daarnaast vind er aanvullend onderzoek en advies plaats (schoeisel / houding) en zal er meestal een zooltje worden geadviseerd door de (sport)podoloog of de podoposturaal therapeut, vergoeding hiervan ook uit uw aanvullend pakket zorgverzekering.

Heeft u geen aanvullende zorgverzekering (fysiotherapie) dan wordt er per behandeling €32,50 in rekening gebracht welke per pin direct dient te worden afgerekend.

De intake bestaat uit het in eerste instantie screenen op een correcte voetafwikkeling, stand voet(en) en daarnaast de stand en mobiliteit van de gehele bewegingsketen.

Het diagnosticeren van de klacht zelf (pijn in de hiel), hielspoor of fasciitis plantaris vindt plaats door middel van een echo bij Fysiotherapie ManualWorld.

De eerste afspraak (intake / behandeling) bestaat uit verschillende onderdelen en duurt 60 minuten (dit zijn 2 behandelingen uit het aanvullend pakket fysiotherapie):

  • standaard intake fysiotherapie
  • uitleg behandelprotocol hielspoor
  • onderzoek algehele bewegingsketen
  • echo
  • behandeling shockwave, taping
  • uitleg oefenprogramma
  • vervolgafspraak behandeling fysiotherapie én afspraak (sport)podoloog of podoposturaaltherapeut

Let op: er zijn extra kosten verbonden bij dit behandeltraject (euro35) welke direct bij de fysio per pin dient te worden afgerekend: deze kosten zijn niet inbegrepen binnen het aanvullend pakket fysiotherapie. Kosten bestaan uit het maken van echo, gebruik tape en gebruik software oefenprogramma. Indien elders een echo is gemaakt zijn de extra kosten €20.

hielspoor-fasiitis plantaris-shockwave-eswt-echo-epte

Het behandelprotocol bestaat verder uit het behandelen van de bewegingsketen, shockwave (zie verder voor uitleg hiervan) en een oefenprogramma via uw telefoon of pc (thuis oefenen!). Het gehele behandeltraject duurt gemiddeld 6 tot 10 weken waarbij er per week een behandeling shockwave, taping en advies/begeleiding plaats vind. Een behandeling duurt dan meestal 15 tot 20 min. Daarnaast werkt u vanaf week 1 (thuis) aan de verbetering van de belastbaarheid van de aangedane voet dmv een trainingsprogramma.

Shockwave therapie

Shockwave therapie is een succesvolle behandeling bij hardnekkige peesblessures waaronder hielspoor (fasciitis plantaris).

De behandelmethode is effectief, kortdurend en kent weinig nadelige bijverschijnselen (milde pijn, evt enige zwelling op te behandelde gebied en/of roodheid). Shockwave wordt ook wel E.S.W.T. genoemd (Extracorporeal ShockWave Therapie). Het begint de laatste jaren bij veel fysiotherapeuten de standaard methode te worden om hielspoor / fasciitis plantaris te behandelen, maar ook, achillespeesontstekingen, jumpersknee, tenniselleboog en schouderklachten worden er vaker mee behandeld.

Hoe werkt shockwave therapie?
Shockwave therapie wordt uitgevoerd met geluidsgolven met hoge energie.
De geluidsgolven worden direct gericht op de plek van de aanhechting peesplaat, en op de peesplaat zelf. Bij hielspoor wordt radiale shockwave toegepast, wat minder direct op 1 plek gericht is. De geluidsgolven zijn hoog energetisch en prikkelen het aangetaste peesweefsel, de doorbloeding en stofwisseling worden daardoor flink gestimuleerd op de behandelde plek. Het werkingsmechanisme is dan ook dat door middel van shockwave het (pees)weefsel een genezingsreactie in gang zet (regeneratie), in plaats van eindeloos te blijven (her)ontsteken.  

Als de behandeling aanslaat zijn vaak niet meer dan 6-8 behandelingen nodig, al zijn er soms tot maximaal 10 behandelingen nodig. Wanneer er echter na 10 behandelingen  geen verbetering is opgetreden heeft verder behandelen met shockwave geen zin.

De behandeling zelf kan (mild) pijnlijk zijn, maar elke patiënt ervaart dit anders.
De geluidsgolven (hoorbaar als een tikkend-geluid) kunnen behoorlijk stevig aankomen, zeker in het begin van de behandeling. De intensiteit kan echter aangepast worden aan de pijngrens van de patiënt. Meestal wordt vrij laag begonnen, en wordt de intensiteit opgevoerd als de eerste gevoeligheid wegtrekt. Een shockwave behandeling duurt gemiddeld 10-15 minuten. De pijn na de behandeling verschilt, sommige patiënten hebben nog enkele uren tot dagen na de shockwave behandeling een wat zeurderige napijn welke bestreden kan worden dmv koelen en evt paracetomol.

Voor- en nadelen van shockwave
Nadelen van de behandeling zijn er nauwelijks. Tijdens de behandeling ondervindt u wel (milde) pijn, direct na de behandeling trekt de pijn echter snel weg. Het grote voordeel  van deze behandeling is dat er, vooral in tegenstelling tot bijvoorbeeld injecties en operaties, weinig tot geen kans is op serieuze nadelige effecten. Wanneer de behandeling aanslaat kan de ontsteking en daarmee de pijn in de hiel snel verminderen en volledig opgelost worden.

Het slagingspercentage is hoog, al geldt ook hier dat genezing niet 100% zeker is.

Wanneer de peesplaat ontsteking chronisch is geworden (> 3mnd-4mnd) werkt een behandeling met shockwave minder goed, in dat geval is er een andere behandeling mogelijk dmv het gebruik van EPTE.

Fysio & Manuele Therapie ManualWorld

U kunt onderstaand contactformulier gebruiken voor het maken van een afspraak.

Heeft U alles ingevuld?

Top
WhatsApp voor direct contact