Klachtenregeling, WKKgz

Heeft u een klacht over uw fysiotherapeut?

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een laagdrempelige en effectieve klachtenregeling voor het opvangen en behandelen van klachten. Bij Fysiotherapie ManualWorld proberen we u zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. In het geval dat u desondanks toch klachten heeft over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan dan is het belangrijk voor ons, dat u deze klachten aan ons kenbaar maakt. U kunt dat mondeling, schriftelijk, telefonisch of per e-mail doen. Als uw klacht gaat over de behandeling, dan kunt u dat het best direct met uw behandelaar bespreken. Heeft U moeite om het gesprek daarin te beginnen dan U kunt altijd iemand meenemen zoals bijvoorbeeld uw partner of een familielid, of iemand anders die u vertrouwt. Voor advies over aanpak van zo’n gesprek kunt u terecht bij bijvoorbeeld: www.zorgbelang-nederland.nl

Als een gesprek niet heeft geholpen dan zijn er andere mogelijkheden zoals uw klacht indienen bij de klachtencommissie van het KNGF en/of het Regionaal Tuchtcollege. Uw fysiotherapeut kan u hier verder over inlichten.

Voor meer informatie kijkt U op:

Kwaliteit van de zorg

Zie verder ook: protocol bejegening

Bij calamiteiten dient de zorgverlener deze te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voor meer informatie daarover, zie verder:  melding doen van calamiteit

Praktijk adres Fysiotherapie ManualWorld (IJburg)  zie ook praktijkgegevens:

Erich Salomonstraat 326, 1087GZ Amsterdam, IJburg

Openingstijden: ManualWorld is op alle werkdagen geopend van 08.00 tot 21.00, bij acute klachten kan er ook een afspraak in het weekend worden gerealiseerd.

Tel. contact praktijk algemeen:

Ron Hof (fysiotherapie, manuele therapie, dry needling): 06 38 54 55 29
Mail: info@manualworld.nlFysiotherapie en Manuele Therapie IJburg

Top
WhatsApp voor direct contact