Meer informatie over Dry Needling

Dry Needling bestaat uit het inbrengen van een “droge” (acupunctuur) naald, zonder verdere medicatie. Het concept is gebaseerd op anatomische en neurofysiologische principes. Dry Needling is een effectieve techniek voor de behandeling van spierknopen en is bij uitstek geschikt voor het de-activeren van zo omschreven triggerpoints. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde naaldjes die een acupunturist gebruikt, maar Dry Needling is geen acupunctuur. Dry needling is per definitie een therapievorm volgens “westerse neuro-anatomische en fysiologische principes” en berust in de uitvoeringswijze niet op een “energieconcept”, zoals de klassieke acupunctuur.

Doel van Dry Needling

Het myofasciaal pijnsyndroom (MPS) is de meest voorkomende oorzaak van chronische pijn en berust op pijn en stijfheid als gevolg van spierverkrampingen ook wel genoemd: “actieve triggerpoints”. Deze actieve triggerpoints veroorzaken vaak voorspelbare pijnpatronen (referred pain). Dit soort klachten kunnen worden behandeld door middel van Dry Needling therapie.  Dry Needling is klinisch gezien een van de meest doeltreffende en snelst werkende methodieken om iemand van een myofasciaal pijnsyndroom te verlossen.

Meer informatie mbt Dry Needling

Wat is een triggerpoint (MTP)

Een myofasciaal triggerpoint (lees pijnlijke spierverharding) is een drukpijnlijke plek in een spier. In de spierbuik kan men een strakke streng waarnemen en in deze streng zit een plaatselijke verdikking (ongeveer ter grote van een rijstkorrel). Deze plek is pijnlijk en bij druk kan er een karakteristieke uitstralingspijn ontstaan. De patiënt herkent in de uitstralende pijn zijn pijnklacht uit het dagelijkse leven. Een triggerpoint kan ontstaan door een acute (verkeerde beweging, ongeluk) of chronische (langdurige verkeerde werkhouding) overbelasting. Ten gevolge van deze overbelasting ontstaat er een ingewikkeld fysiologisch proces in de spier op celniveau en er ontstaat een zichzelf onderhoudende vicieuze cirkel. Deze belastingen kunnen te maken hebben met “beroepshoudingen” en leefgewoontes. Meestal ontstaan klachten door een samenhang van verschillende factoren bijvoorbeeld: een combinatie van overbelasting van de betreffende spier (door werk of trauma etc.) met ongunstige omstandigheden zoals stress, vermoeidheid, slechte voeding, spieren die niet kunnen ontspannen etc. Soms is de oorzaak voor het ontstaan van de klacht voor een patiënt duidelijk (b.v. val van een trap) maar vaak weet men niet precies de oorzaak en zijn de klachten geleidelijk ontstaan en toegenomen. Zo kan iemand dus ook pijn voelen op een plek waar de oorzaak niet zit (misleading tenderness). Ook veroorzaakt een myofasciaal triggerpoint een veranderde spierfunctie (b.v. spierkracht afname, spierverkorting etc.) en symptomen zoals toename van zweten, rillerig zijn, duizelig/licht in het hoofd, wazig zien of koude handen (ook wel autonome symptomen.

Veel voorkomende klachten waarbij Dry Needling een oplossing kan bieden:
● hoofdpijn
● acute torticollis ( “stijve nek”)
● RSI of CANS ● slijmbeurs, peesirritatie of frozen shoulder
● tennis of golferselleboog
● peesirritatie in spieren (pols, achillespees, hielspoor)
● rug- of nekklachten

Bij belasten van de spier met een triggerpoint ervaart de patiënt pijn. Deze pijn is gelokaliseerd in een bepaald gebied kenmerkend voor die spier. Elke spier heeft zijn eigen karakteristieke uitstralingsgebied. Stijfheid en verminderde spierfunctie. Maximaal verlengen geeft pijn, dus “leert” de spier te bewegen binnen de pijngrens. Er is sprake van een verminderde bewegingsvrijheid wat zich uit in een spierverkorting. Door verkorting van de spier en door pijn tijdens activiteit kan de spier niet maximaal aanspannen, wat zich kan uiten in spierkracht afname. Vegetatieve reacties: veranderde zweetsecretie, onwel voelen, duizeligheid, overgevoeligheid van de huid (b.v. bij aanraking snel rood worden), pijnlijke oog- en oorsymptomen. Coördinatie stoornis (zoals slechter wordend handschrift). Pijnvermijdingsgedrag, hetgeen zich uit door dwanghoudingen en beperkte functie. Iemand kan een sterk wisselend klachtenpatroon ervaren, waarbij de intensiteit en de plaats van de pijn kan variëren.

De behandeling

De behandeling zal gericht zijn op het inactiveren van de myofasciale triggerpoints, waardoor de strakke spierstrengen worden losgemaakt die verantwoordelijk zijn voor de toegenomen spierspanning. De pijn zal hierdoor afnemen. Ook de lengte van de spier moet weer genormaliseerd worden. Hiervoor bestaan verschillende therapeutische technieken. Het meest effectief is dry needling: door het inbrengen van een hele dunne naald in het triggerpoint wordt deze inactief en zal de spier ontspannen. Dit is de snelste methode om deze pijn te doorbreken, de meeste mensen voelen het inbrengen van de naald helemaal niet en wordt bij het raken van het punt een snelle korte reactie gezien in de spier. We noemen dat een Local Twitch Respons die kenmerkend is voor het effect en het opheffen van de spanning. De beweging neemt direct toe en de pijn af. Ook zijn (houdings)adviezen en oefeningen belangrijk om herhaling van de klachten zoveel mogelijk te voorkomen.

Top
WhatsApp voor direct contact