Veiligheid en privacy

Veiligheid en privacy

U kunt ervan uit gaan dat het team van ManualWorld(Amsterdam) er alles aan doet om uw bezoek aan onze praktijk zo prettig mogelijk te maken. Om incidenten, klachten of onveilige situaties te voorkomen of goed af te handelen gebruikt ManualWorld(Amsterdam) de volgende protocollen:

Privacy en bejegening

Met uw persoonlijke gegevens wordt bij ManualWorld(Amsterdam) zorgvuldig omgegaan. Hiertoe nemen wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandeloverkomst (WGBO) in acht. Alle informatie hierover hebben wij opgenomen in het Protocol Privacy.

Ook de manier van bejegening door onze fysiotherapeuten is respectvol en staat ten dienste van een goede behandeling.
Dit is vastgelegd in het Protocol Bejegening.

Veiligheid voor onze cliënten

Om de veiligheid tijdens een behandeling en/of training te garanderen wordt al onze apparatuur voor behandeling, metingen, testen en trainingen jaarlijks grondig gecontroleerd en zo nodig gerepareerd door een erkend reparatiebedrijf. Mocht er onverhoopt toch een incident plaatsvinden, dan hanteert ManualWorld(Amsterdam) het Protocol Melding Incidenten Cliënten. Dit houdt in dat er een correcte verslaglegging van het voorval wordt gedaan, waarna een evaluatie plaatsvindt en indien nodig wordt een verbeterplan doorgevoerd.

Brand

ManualWorld(Amsterdam) heeft alle nodige maatregelen genomen voor de brandveiligheid. De praktijklocatie beschikt over voldoende blusmaterialen, deze worden jaarlijks gecontroleerd door de brandweer.
Binnen ManualWorld(Amsterdam) vind jaarlijks een brandoefening plaats.

Top
WhatsApp voor direct contact